Skip to content

Powerpilates med stor Ball

Powerpilates med stor ball vil frå tid til annan vere tilbudt som popup-time, gjerne i helg eller ferie. Følg med på Facebook-side for tidspunkt. Dette er ei litt svett treningsøkt med den store pilatesballen. I løpet av denne timen vil me…

Back To Top