Skip to content

Kursa går over 10 veker og du får ei fast treningstid kvar veke.
Det er mogleg å starte trening underveis i kurset dersom det er ledig plass. Ein betaler då for dei resterande vekene.

pilatesstudioet-51

MANDAG

REFORMER
Klokka: 15.15
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE
Klokka: 16.30
Lengde: 60 min
Informasjon

REFORMER
Klokka: 17.45
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE 2
Klokka: 19.00
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE
Klokka: 20.15
Lengde: 60 min
Informasjon

TIRSDAG

MATTE
Klokka: 09.00
Lengde: 60 min
Informasjon

BARSEL
Klokka: 11.30
Lengde: 60 min
Informasjon

ONSDAG

PILATES FOR MENN
Klokka: 07.50
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE
Klokka: 09.00
Lengde: 60 min
Informasjon

REHAB
Klokka: 10.15
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE
Klokka: 16.30
Lengde: 60 min
Informasjon

REFORMER
Klokken: 17.45
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE 2
Klokka: 19.00
Lengde: 60 min
Informasjon

TORSDAG

PILATES FOR MENN
Klokka: 07.50
Lengde: 60 min
Informasjon

REFORMER
Klokka: 15.05
Lengde: 60 min
Informasjon

Gruppetrening - Matte

10 veker
2.350,-
10 veker x 2 per veke
4.300,-
Drop-in (eksisterende kunder)
235,-

Gruppetrening - Reformer

10 veker
2.750,-
Matte- og reformerkurs (Same semester)
4.600,-
Reformer x2 kurs (Same semester)
5.100,-
Drop-in (eksisterende kunder)
275,-

Gruppetrening

Barsel - 10 veker
2.600,-
Rehab - 10 veker
2.350,-
Pilates for menn (Reformer / Matte) - 10 veker
2.500,-

Privattimar / Rehabilitering / Fysiopilates

Time
750,-

55 minutter

Time
600,-

30 minutter

Klippekort x 10 stk
7.000,-

Klippekort 10 stk – 55 minutter

Intro og vurderingstime
750,-

Introduksjonstime:
For nye kundar er det ynskjeleg med ein kartleggingstime/ introtime før gruppestart. I løpet av denne timen vil me gjennomgå grunnprinsippa for Pilates, samt kartlegge dine behov og ynskjer. Dette gjer me for at du skal få ei sikker og effektiv trening frå fyrste stund.

Betaling:
Kursa vert betalt på førehand, og påmeldingar er bindande. Det er ikkje mogleg å få refusjon for betalinga. Det er mogleg å starte trening underveis i kurset dersom det er ledig plass. Ein betaler då for dei resterande vekene.

Privattimar kan avbestillast 24 timar før avtalt time via telefon, sms eller mail. Avbestillingar etter dette blir belasta.

Bytte av timar:
Dersom du ikkje kan kome på ei trening i løpet av kurset er det mogleg å bytte erstatte treninga dersom det er ledig plass i ei anna gruppe.
1. Timer som blir avbestilt same dag er vanskeleg å få andre til å stille på og må prioriterast sist ved erstatning
2. Avbestillingar som eg veit om i lang tid får fyrsteprioritet.
3. Timer kan ikkje overførast til neste kurs.
4. Det er viktig at de svarer så fort som mogleg om de får tilbod om erstatningstime slik at eg eventuelt kan gje denne vidare til andre som ynskjer å trene.

Utstyr:
Det er matter og utstyr i studioet, men det er fint om du kan ta med eit handkle (gjeld trening på matte, ikkje på reformer). Du treng klede som er gode å bevege seg i. Me trenar utan sko, men ikkje barbeint (sokkar eller ‘sticky-socks’ er å anbefale).

Allergi:
Det er fleire med allergi som trener hos oss. Det er difor eit sterkt ynskje om måtehald med tanke på parfyme før trening. Fint om de og kan vente med røyken til etter trening!

Ansvar:
Alle kundar trenar på eige ansvar hos Pilatesstudioet, og kvar enkelt må vurdere eigen helsetilstand til ei kvar tid. Dersom du er tvil om du er i form til treninga, skal du ta kontakt med lege eller anna helsepersonell for å klargjere om du bør delta på timane. Kvar enkelt har ansvar for å informere instruktør ved endring av helsetilstand.

Pilatesstudioet er ikkje ansvarleg for eventuell ulykke eller skade i studioet.

Verdisaker skal takast med inn i studioet og oppbevarer på tilvist plass. Pilatesstudioet vil ikkje erstatte eventuelle tap ved tjuveri eller skade.

Personvern:
Personvern er viktig for Pilatesstudioet og kundane som trenar i studioet. Pilatesstudioet er opptekne av å beskytte og respektere alle kundar sitt personvern. All innsamling og bruk av personopplysningar er underlagt norsk personvernlovgivning

Back To Top