skip to Main Content

Kursa går over 10 veker og du får ei fast treningstid kvar veke.
Det er mogleg å starte trening underveis i kurset dersom det er ledig plass. Ein betaler då for dei resterande vekene.

pilatesstudioet-51

MANDAG

REFORMER
Klokka: 15.15
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE
Klokka: 16.30
Lengde: 60 min
Informasjon

REFORMER
Klokka: 17.45
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE 2
Klokka: 19.00
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE
Klokka: 20.15
Lengde: 60 min
Informasjon

TIRSDAG

MATTE
Klokka: 09.00
Lengde: 60 min
Informasjon

ONSDAG

PILATES FOR MENN
Klokka: 07.50
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE
Klokka: 09.00
Lengde: 60 min
Informasjon

REHAB
Klokka: 10.15
Lengde: 60 min
Informasjon

REFORMER
Klokken: 17.45
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE 2
Klokka: 19.00
Lengde: 60 min
Informasjon

MATTE
Klokka: 20.15
Lengde: 60 min
Informasjon

TORSDAG

PILATES FOR MENN
Klokka: 07.50
Lengde: 60 min
Informasjon

BARSEL
Klokka: 10.00
Lengde: 60 min
Informasjon

REHAB
Klokka: 11.30
Lengde: 60 min
Informasjon

REFORMER
Klokka: 15.05
Lengde: 60 min
Informasjon

Reglar for bytting av timar
Dersom du ikkje kan komme på ei trening i løpet av kurset er det mogleg å få erstatta denne treninga dersom det er plass i ei anna gruppe.
Reglar for bytte av timar.

  1. Timer som blir avbestilt same dag er vanskeleg å få andre til å stille på og må difor prioriterast sist ved erstatning.
  2. Avbestillingar som eg veit om i lang tid får fyrsteprioritet.
  3. Timar kan ikkje overførast til neste kurs.
  4. Det er viktig at de svarer så fort som mulig dersom de får tilbod om erstatningstime slik at eg kan tilby andre timen om de ikkje kan.

Det er og mogleg å kjøpe drop-in timer dersom det er ledig. Ta kontakt dersom du er interessert i dette.

Introtime
For nye kunder er det nødvendig med kartleggingstime / introtime før gruppestart. I løpet av denne timen timen vil me gjennomgå gruppeprinsippa for pilates og kartlegg behova og ynskjene dine. Dette gjer me for at du skal få ei sikker og effektiv trening frå fyrste stund.

Personleg utstyr og klede
Det er matter og utstyr i studioet, men det er fint om du kan ta med eit handkle. Alle har ansvar for å vaske nytta utstyr etter timen. Du treng klede som er gode å bevege seg i. Me trenar uten sko, men ikkje barbeint (sokkar elle «sticky-socks» er å anbefale).

Allergi
Det er no fleire med allergi som trener hos oss. Det er difor eit sterkt ynskje om måtehold med tanke på parfyme før trening. Fint om de og kan vente med røyken til etter trening.

Gruppetrening - Matte

10 veker
2.350,-
10 veker x 2 per veke
4.300,-
Drop-in (eksisterende kunder)
235,-

Gruppetrening - Reformer

10 veker
2.750,-
Matte- og reformerkurs (Same semester)
4.600,-
Reformer x2 kurs (Same semester)
5.100,-
Drop-in (eksisterende kunder)
275,-

Gruppetrening

Barsel - 10 veker
2.600,-
Rehab - 10 veker
2.350,-
Pilates for menn (Reformer / Matte) - 10 veker
2.500,-

Privattimar / Rehabilitering / Fysiopilates

Time
750,-

55 minutter

Time
600,-

30 minutter

Klippekort x 10 stk
7.000,-

Klippekort 10 stk – 55 minutter

Intro og vurderingstime
750,-

Betaling

Kursa blir betalt på forskot og påmeldingane er bindane. Det er ikke mogleg å få refusjon for betalinga. Privattimar kan avbestillast inntil 24 timar før avtalt time via telefon/sms/mail. Avbestillingar etter dette blir belasta. Det er moglegheiter for betaling på terminal eller kontant i studioet. Me kan senda faktura dersom det er ynskjeleg.

Back To Top